Đặt hàng như thế nào

1.Chúng tôi sẽ báo giá cho bạn số lượng máy bạn đang hỏi và quá trình này diễn ra nhanh chóng để bạn có thể đưa ra quyết định ngay lập tức.

 

 

 

2.Nếu giá cả và các điều khoản giao dịch phù hợp với bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hóa đơn chiếu lệ. Vui lòng sắp xếp thanh toán bằng TT hoặc LC

 

 

 

3.Sau khi xác nhận thanh toán, chúng tôi sẽ gửi máy theo các điều khoản giao dịch trong hóa đơn chiếu lệ.


0f2b06b71b81d66594a2b16677d6d15