วิธีการสั่งซื้อ

1.เราจะเสนอราคาตามจำนวนเครื่องจักรที่คุณต้องการสอบถาม และดำเนินการได้รวดเร็วเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ทันที

 

 

 

2. หากราคาและเงื่อนไขการค้าเห็นด้วยกับคุณ เราจะส่งใบแจ้งหนี้ proforma ให้คุณ โปรดจัดเตรียมการชำระเงินโดย TT หรือ LC

 

 

 

3.หลังจากยืนยันการชำระเงิน เราจะส่งเครื่องตามเงื่อนไขการค้าในใบแจ้งหนี้ proforma


0f2b06b71b81d66594a2b16677d6d15