Hebei Şenli pnewmatik enjamlaryna hoş geldiňiz

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Siziň üçin hünärmen dok işgärleri taýýarlarys.Bu sahypada görkezilen adaty önümlerden başga-da, OEM we ODM hyzmatlaryny hem berip bileris.Mundan başga-da, global agentlerimiziň biri hökmünde bize goşulmagyňyzy hoşal edýäris, halkara söwda işinde baý tejribämiz bar.Köp meşhur ýük daşaýan kompaniýalar we awiakompaniýalar bilen gowy hyzmatdaşlygymyz bar, oýlanyşykly transport hyzmatlaryny berip biler we gümrük, salgyt, ätiýaçlandyryş we beýleki amallar üçin jogapkärdir.

 • KSDY-13.6 / 8 75kw Trailer görnüşi Elektrik nurbat howa kompressory

  KSDY-13.6 / 8 75kw tirkeg görnüşli elektrik nurbady Aý ...

  Önümiň tanyşdyrylyşy : KS seriýaly täze nurbat howa kompressory adamlaşdyrylan maşyn-interfeýs displeý dolandyryş ulgamy 1. Amal aýratyn amatly we ýönekeý 2. Işleýiş ýagdaýy bir seredeniňde düşnükli 3. Köp zady durmuşa geçirip bilýän ätiýaçlyk çykyş interfeýsi bar gulplama gözegçilik

 • FY260 çekiji dizel dwigateli bilen işleýän DTH pnewmatik suw buraw desgasy guýy buraw desgasy

  FY260 çekiji dizel hereketlendirijisi bilen işleýän buraw ...

  FY seriýalary (180, 200,260,280, 300, 350, 400, 500, 600, 800 we aýlawly doly gidrawliki gözegçilikli suw guýulary buraw desgalarynyň beýleki modelleri köp wezipeli, howa kompressorlary we palçyk nasoslary bilen ulanylyp bilner. Göçme buraw desgalary suw üçin niýetlenendir we ähli şertlerde ulanylyp bilner

 • FY180 arzan bahasy 180 metr çuňlukda göçme polat çekiji görnüşli suw guýusy buraw desgasy

  FY180 arzan bahasy 180 metr çuňlukda göçme polat kra ...

  FY seriýalary (180, 200,260,280, 300, 350, 400, 500, 600, 800 we aýlawly doly gidrawliki gözegçilikli suw guýulary buraw desgalarynyň beýleki modelleri köp wezipeli, howa kompressorlary we palçyk nasoslary bilen ulanylyp bilner. Göçme buraw desgalary suw üçin niýetlenendir we ähli şertlerde ulanylyp bilner

 • FYX180 Qualityokary hilli çekiji dizel gidrawlik 180m buraw çuň suw guýulary burawlaýyş zawody Hytaý zawody

  FYX180 Qualityokary hilli çekiji dizel gidrawlik 18 ...

  Önümiň tanyşdyrylyşy 1. Gaty güýçli 60KW “Yuchai” markaly turbo görnüşli hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan;2. Patentlenen dizaýn birleşmesi, goşa silindr götermek;3. Her bir buraw desgasy, nebit silindrini goramak üçin esasy golundaky päsgelçilikli plastinka bilen enjamlaşdyrylandyr;4. Buraw desgasynyň şassisi: hünärmen ekskawator

 • Kaýşan dizel nurbat howa kompressory KSCY-570/13 Jübi nurbady howa goşa ýygylygy öwürmek goşa basgançak kompressor magdan tuneli in Engineeringenerligi

  Kaýşan dizel nurbat howa kompressory KSCY-570/13 ...

  Kaishan KSCY dizel göçme nurbat howa kompressorynyň aýratynlyklary : 1. Esasy hereketlendiriji: Patentlenen profiliň, esasy hereketlendirijiniň we dizel hereketlendirijisiniň uly diametrli rotor dizaýny, ýokary elastik birikdirme arkaly gönüden-göni baglanyşdyrylýar, tizlendiriji enjam ýok ortasy, esasy hereketlendirijiniň tizligi t

 • Howa kompressory Kaishan LGY-2.8 / 8 elektrikli birmeňzeş ykjam goşa tankly nurbat magdan meýdançasynyň kompressory

  Howa kompressory Kaishan LGY-2.8 / 8 elektrik all-i ...

  Önümiň tanyşdyrylyşy: LGY seriýaly miniatýura nurbat howa kompressor önüm aýratynlyklary Içerki miniatýur porşenli howa kompressorlarynyň aýratynlyklaryny birleşdirip, güýçli tehniki artykmaçlyklaryndan doly peýdalanmak, ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytlaýjy, ýokary ygtybarly miniatýurany girizmek

 • Kaishan (BOREAS) BK seriýasy hemişelik magnit üýtgeýän ýygylykly nurbat howa kompressory

  Kaishan (BOREAS) BK seriýaly hemişelik magnit bar ...

  Önümiň aýratynlyklary : inin-Yangang Rotor gysyş ulgamy Has gowy möhürlemek, kiçi syzmak kanaly gysyş ýylylygyny azaltmak üçin ýokary netijelilik rolikli süýşüriji film öndürer we gazyň öndürilişi 10% -15% gowulaşýar Içindäki nebit we gaz bölüniş dizaýny gurnalan nebit bölüniş sazlamasy

 • Yt27 howa aýagy pnewmatik gaýa buraw öndürijileri we üpjün edijileri ýasamak

  Yt27 howa aýagynyň pnewmatik gaýa burawy Manuf ...

  Önümiň iň soňky bahasyny 30 minudyň içinde almak üçin gözleg ibermek üçin basyň Önümiň aýratynlyklary: Aýratynlyklary 1 Y YT27 howa aýak gaýa türgenleşigi, ýaragyň deşigini urmak we arassalamak, ýokary torky 2 ze In YT27 howa aýagynyň artykmaçlyklaryna goşmaça

 • YN27C Benzin gaýasy burawy

  YN27C Benzin gaýasy burawy

  YN27C Içerki ýangyç gaýa burawy .H.

 • TPB60 asma döwüjiler

  TPB60 asma döwüjiler

  30 minutyň içinde önümiň iň soňky bahasyny almak üçin gözleg ibermek üçin basyň Önümiň tanyşdyrylyşy : TPB-60 döwüjisi TOKU toparynyň ösen tehnologiýasyny kabul edýär, eziji guralyň güýji hökmünde gysylan howa, demirbetony, gaýany netijeli tamamlap biler, ýaşyl eziji iş,

 • Magdan üçin 22KW dizel özara jogap berýän piston howa kompressory

  22KW dizel garşylykly magdan piston howa com ...

  Önüm şekil zawodynyň tertibi Tianjin Shenglida Machinery Equipment Co., Ltd. 15 ýyl bäri magdançylyk pudagy bilen meşgullanýan kompaniýa.Biziň öz fabrigimiz bar, esasan pnewmatik gaýa buraw, pnewmatik döwüji, pnewmatik seçim, buraw turbasy, buraw turbasy, perkussiýa, buraw biti öndürýär we satýar

 • Kiçijik ykjam göçme dizel bilen dolandyrylýan nurbat howa kompressory

  Kiçijik ykjam göçme dizel bilen dolandyrylýan nurbat howa C ...

  Tehniki parametrler ubaglaýyş stili çalgy ölçegi (L * W * H) 3400 * 1980 * 2210mm Esasy komponentler nasos reňki ýöriteleşdirilen reňk görnüşi nurbat güýji çeşmesi AC POWER Iş basyşy 5 bar Gaz görnüşi howa önümi surat zawodynyň profil Tianjin Şenglida maşyn enjamlary kärhanasy, Ltd. i

Şahadatnamamyz

Kärhananyň üstünligi abraýdan aýrylmazdyr.“Shenli Machinery Co., Ltd.” birnäçe AAAlevel karz şahadatnamasyny kesgitlemek we ce sertifikat işini we ISO 9001: 2015 şahadatnamasyny berdi.MarketB bazaryndaky giriş şertleri köp sylaglara we şahadatnamalara eýe boldy.Bu, “Shenli Machinery” -yň degişli döwlet bölümleri tarapyndan ykrar edilendigini we abraýlydygyny görkezýär
standartlaşdyrylan amal we dogruçyl işlemek nukdaýnazaryndan guramalar we bu Şenliniň şertnamanyň ýerine ýetiriş ukybynyň, hyzmat borçnamasynyň we bazardaky karz ýagdaýynyň doly tassyklamasydyr.

 • cer (1)
 • shenli iso
 • Şenli
 • Şenli 2
 • cer (2)
 • tuomLOGO
 • patner (2)
 • patner (3)
 • patner (1)
 • tokulogo

Hyzmatdaş hyzmatdaş

Şenli maşynlary köp ýyllap çuňňur sürýän dag pnewmatik maşyn senagaty, diňe bir garaşsyz markalaryň işlemegi bilen çäklenmän, OEM hyzmatlaryny hödürlemek bilen hyzmatdaşlar Japanaponiýanyň TOKU, Epiroc, Furukawa, Atlas Copco we OEM hyzmatlary üçin beýleki markalar, şeýle hem Epiroc intellektual eýeçilik hukuklaryna eýe .

0f2b06b71b81d66594a2b16677d6d15